Vargöns Fotoklubb

Vårmöten 2020

21 januari kl 19,00
Ulf Lofterud visar "Äventyr med djur"

30 januari kl 15,00
Vi besöker Vattenfall i Trollhättan.  Samling vid Insikten.

18 februari kl 19,00
Årsmöte.   Därefter visar Börje Broström  "Blandade fågelbilder".

PROGRAMMET ÄR DÄREFTER INSTÄLLT TILLS VIDARE.