Vargöns Fotoklubb

Wargöns Fotoklubb
Höstmöten 2018
 
 
18 september kl. 19:00
 
Vi tar med bilder från Alloys för utvärdering. Max 10 per person.
 
15 oktober kl. 19:00 OBS datum.
 
.
Medlemmar tar med egna bilder som vi tittar på.
 
                                                  .
20 november kl. 19:00                                               
 
Temakväll. Ämne väljs på föregående möten
 
 
 
11 december kl. 19:00 OBS datum.
 
 
Tomas Berndtsson?
Tipstolva som Vargön gör.
Klubben bjuder på glögg och pepparkaka.
 
 
 
Wargöns Fotoklubbs hemsida: www.wargonsfotoklubb.se