Vargöns Fotoklubb

Wargöns Fotoklubb
Vårmöten 2019
 

15 januari kl. 19:00
 
Vi går genom Alloys bilderna.Vilka bilder skall vi lägga in på hemsidan
 
OBS: Vi börjar redan nu att ta kvälls/nattbilder som vi tittar på vid aprilmötet.
 
Betala gärna medlemsavgiften 150 kr.
 
 
19 februarikl. 19:00
 
Årsmöte
 
Kent Storm visar bilder från Nya Zeeland
 
19 mars kl. 19:00
 
 
 Jan Wallén visar bilder från Kenya.
 
 
16april kl. 19:00
 
Temakväll. Vi tittar på kvälls/nattbilder som vi tagit från januari enligt ovan.
 
 
21 maj vi grillar någonstans i omgivningen
 
Plats bestäms senare beroende på vädret
 
Wargöns Fotoklubbs hemsida: www.wargonsfotoklubb.se