Här har vi våra möten


Vi har nu återupptagit verksamheten i Wargöns Fotoklubb för höstperioden 2021,  fortfarande med  full hänsyn till pandemirestriktionerna.  Ett första klubbmöte har genomförts.

Vi återupptar nu också träffarna i Fotocirkelgruppen med ett första möte på TISDAG DEN 12 OKTOBER 2021 kl. 18.00, som tidigare på Gustafsberg i Uddevalla. 

Nästa ordinarie klubbmöte blir  på  TISDAG DEN 19 OKTOBER kl. 19.00 i lokalen vid Idrottsmuseet i Vänersborg.  Temat blir BILDKOMPOSITION.  Tag med egna bilder för diskussion om beskärning och andra möjliga åtgärder.

Hjärtligt välkomna! 

Bilder från fotocirkelträffarna under 2021:     Eldmörjan 18 maj, Tegelbruksdammarna 1 juni, Lillån 8 och 15 juni samt Bohusläns Museum med fika efteråt.

loading...