Här har vi våra möten


Till följd av rådande försiktighetsåtgärder i samband med Corona/Covid19 är klubbverksamheten fortsatt inställd tills vidare.  Ordinarie årsmöte kan inte genomföras. Efter kontakt med medlemmarna har beslut fattats att sittande styrelse kvarstår under innevarande år och fungerar som interimsstyrelse tills vidare.

Fotocirkelträffar kommer framöver och siktar då på utomhusaktiviteter på lämpligt sätt.

Klubben återkommer. 
 

Bilder från fotocirkelträffarna under hösten 2020:

loading...